صدای اعتراض را باید شنید

 

این روزها به بهانه مرگ مشکوک مهسا امینی دختر کرد ایرانی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران، بار دیگر شاهد شروع فصل جدیدی از اعتراضات در نقاط مختلف ایران هستیم، اعتراضاتی که فارغ از جنس مطالبه گری اش از حیث شمول و جامعه هدف متعدد آن و به ویژه حضور نسل حالا نوجوان و جوان دهه هشتادی شاهد حضور متعدد زنان و دختران نیز از صدر تا ذیل آن بوده است. هر چند که قبل از این به واسطه بسیاری از پارامترهای منفی اقتصادی، افشای عمومی فساد حیرت آور اداری در برخی منافذ اجرایی، مباحث فرسایشی برجام نافرجام، شیوه و نوع برگزاری انتخابات سرد در سال های اخیر، شیفت منبع رسانه ای غالب شهروندان از داخل کشور به رسانه های لندن نشین، پایین آمدن سطح کیفیت زندگی عادی در کشور، عدم اقناع افکار عمومی در چالش های اجتماعی و...، انتظار دلزدگی جمعی و سکوت همه جانبه گروهی شهروندان می رفت، اما از منظری دیگر و بدون تردید وقوع این اعتراضات عدم انطباق مصادیق نظریه «مارپیچ سکوت» الیزابت نئومان دانشمند شهیر آلمانی را در جامعه ایران متجلی ساخت، چراکه فلسفه اعتراض به عمل آمده، انزوا و بی تفاوتی پیش بینی شده در اذهان اجتماعی و تغییر نگرش بیمناک آنها را عملا تحت الشعاع جدی قرار داده تا بار دیگر غیر قابل پیش بینی بودن جامعه ایران را بیش از همیشه به ثبوت برساند. به نظر می رسد فرآیند شکل گیری بحران های اجتماعی و اعتراضات در 4 مرحله؛ «شکل گیری محمل بحران»، «شیوه برون داد اعتراضات اجتماعی»، «نحوه و کیفیت رویکرد حاکمیت» و «بالاخره شیوه مواجهه حاکمیت با بحران مترتب» خلاصه می شود. مراحلی که با فرض حق محسوب نمودن نفس اعتراض و روش برون داد معمول جهانی اش در انعکاس بدیهی در شبکه های اجتماعی محل استفاده اقشار اجتماعی و به نحو طبیعی در قالب اعتراضات گسترده مدنی و گاهی خیابانی متبلور می شود.  البته آنچه این اعتراضات را در ایران به نحو غیر قابل اغماضی با دیگر اعتراضات متمایز ساخته نحوه رویکرد حاکمیت با این پدیده است، آنجا که حاکمیت به جای پرداخت به گفتمان و تعامل و شنیدن صدای اعتراضات اقشار و  اهتمام برای تنویر و پاسخگویی به آن - مرحله سوم فرآیند پیش گفته- با حذف یا کمرنگ کردن این گزاره و مولفه اساسی حکمرانی مطلوب، مستقیم سراغ تبیین و شیوه های عملیاتی مواجهه گاها سلبی با این حوادث رهسپار می شود و قضیه را از اساس غیر مذاکره و تنها قابل خاموش کردن محسوب می دارد!

متاسفانه این گونه به نظر می رسد؛ نظام حکمرانی در ایران اینک در مرحله کمرنگ کردن این اعتراضات و تا حدودی مدیریت میدانی امر بوده و با پاک کردن صورت مساله و استفاده از نسخه های کلاسیک و همیشگی چون تعریف اغتشاش گونه از اعتراضات، پمپاژ رسانه ای گسترده علیه آن، تقلیل ابعاد نارضایتی، تعمیم ناخواسته مطالبات اعتراض کنندگان به کلیت ساختاری نظام (محل هدف مخالفین جمهوری اسلامی ایران)، برگزاری راهپیمایی و کارناوال های خیابانی به تعبیری متقابل و...قصد خنثی سازی فضای ایجاد شده را دارد.

حال در فضای ترسیمی مذکور و جوهر خاموش ناشدنی این اعتراضات در بطن که گویا نحوه مواجهه حاکمیت فقط به شکل موقتی موضوع را کنترل و تکرار دگرباره آن به دلایل محتمل آتی و با مطالبات بیشتر را هموار خواهد کرد؛ بیش از هر زمان دیگر؛ وظایفی به شرح ذیل بر ذمه حاکمان و تصمیم سازان و البته تصمیم گیران عرصه سیاسی جمهوری اسلامی قرار می دهد: 

1- شناخت اعتراض به عنوان یک کنش رسمی و قانونی و تلاش برای ساماندهی آن و پرهیز از هرگونه رفتار های خشونت آور و سلبی 

2- پذیرش فلسفه رفتار حزبی و تقویت بنیادین احزاب و تشکل های سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی به منظور ایجاد فضای مانور تشکیلاتی جهت پیدا کردن متولی جنبش های اجتماعی و مذاکرات بهنگام با لیدرهای شناسنامه دار

3- پوزش و عذرخواهی بدون لکنت، صریح و بدون تعارف بابت آنچه با هر تعبیری و به هرشکلی؛ محل نارضایتی اجتماعی را سبب شده و تلاش برای ارایه پاسخ و توضیح منطقی در قبال آن

4- پرهیز از امنیتی دیدن موضوعات اجتماعی و پدیده های مبتلابه موجود با آسیب شناسی دقیق ساختاری 

5- استفاده از ابزار علمی و بررسی جامعه شناختی و روانی اعتراضات با استفاده از نظریات جامعه شناسان و روانشناسان مجرب

6- بازنگری و اصلاح فوری در قواعد و قوانین متضاد با حقوق شهروندی و تلاش برای جرم زدایی از مفاهیم فاقد پذیرش اجتماعی به خصوص در مقوله حجاب

7- ارتقای شان پلیس در جامعه و بازنگری در وظایف نیروی انتظامی خاصه در حوزه های امنیت اخلاقی و همچنین اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا به نحوی که کمترین دخالت و مزاحمت در محدوده شخصی و زندگی اجتماعی شهروندان را ایفا کند

8- باز کردن عینی و واقعی فضای رسانه ای و اجازه عرض اندام و وجود تریبون های منتقد و آزاداندیش

9- پرهیز از نظامی شدن فضا و اساسا جلوگیری از ورود شتابزده دستگاه های نظامی و سایر تابعین در مبحث برخورد با اعتراضات

10- تمرین فرهنگ استعفا و پذیرش فقد قبح در مقوله کناره گیری مسوولان حکومتی در بحران های اجتماعی

11- عدم برخورد سخت قضایی با معترضین و تلاش اصلاحی و ترمیمی بر محور عدالت با شهروندان 

12- پذیرش ضرورت گفتمان آشتی ملی و لزوم فراهم سازی بستر تعامل همه گیر و شفاف اجتماعی و احیای اصل 59 قانون اساسی و انجام همه پرسی در موارد دارای اختلاف

13- پذیرش تفاوت های بین نسلی و روحیات متفات نسل چهارم انقلاب و بازنگری در ارزش های کمرنگ غیر مهم در تراز حاکمیتی 

14- پرهیز از بسط و تکرار افعال جرم انگارانه و جلوگیری از تنوع عناوین مجرمانه و اساسا ممانعت از برچسب زدن به شهروندان 

15- عدم قضاوت در جایگاه حکمرانی با رعایت اصل بی طرفی حکومت و تقویت و باورپذیری جایگاه قوه قضاییه   مستقل

 16- تبدیل رسانه ملی به تریبون بی طرف و غیر جناحی در بزنگاه های حاد اجتماعی

17- ایجاد فضای رقابتی برای گروه های سیاسی تعریف شده در داخل نظام و تزریق امید اصلاح و مطالبه گری با احیای واقعی صندوق رای

18- مدیریت مستمر و وسواس گونه رفتارهای تند و هزینه زا از سوی برخی صاحبان تریبون

19- ایجاد فرصت های برابر تحصیلی، آموزشی، شغلی و اجتماعی برای عموم شهروندان با حذف سهمیه های ظرفیتی 

20- نگاه متقارن جنسیتی و اتخاذ سیاست های غیردستوری افزایش دهنده کرامت زنان و دختران ایرانی

و شاید ده ها آیتم دیگر که یقینا در وادی عمل و بر پایه تفکر جمعی، اصلاحی و مشفقانه از سوی حکمرانان فرصت رشد و نضج پیدا خواهد کرد. 

حتما در برهه حاضر حامیان و دلسوزان حقیقی جمهوری اسلامی ایران؛ با احترام به حق اعتراض و انتخاب ملت ایران و یکان یکان مردمان مظلوم این دیار با ایفای نقش صحیح و تاریخی خویش، مسیر آرامش را در پی گرفته و با اصلاح رویه های غلط گذشته و با رویکردی عقلایی و مطالبه گرایانه زمینه و بستر حکمرانی خوب و احیای حقوق شهروندی را با تبدیل فرصت از ماهیت اعتراضات اخیر سبب خواهند شد.

جستجو کنید ...