نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد…

 

سخنرانی مهندس جعفرزاده در ضیافت افطاری ایشان و در محل پرورشگاه مژدهی حاوی نکات مهم و در خور نقد فراوان است .هر چند که حقیر پیوسته خود را منتقد برخی از کنشها و رفتارهای ایشان دانسته و بر آن اصرار دارم اما اشاره ای نقادانه به بیانات وی را در این برهه شادی و سرخوشی همگان در ایّام مبارک پیروزی دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری ،فرض و لازم میدانم.
١-عمده مواضع مهندس جعفرزاده (به استثنای موارد خاص و هیجانی)در سطح ملی قابل ستایش و در خور تحسین بوده و اساسا نماینده ای چنین شجاع و پایبند به آرمانهای اعتدالی با فرض وجود اخلاص در عمل، محل مباهات است.
٢-جناب جعفرزاده، با حمله به بستن لیست امید در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر رشت افسوس عدم اعلام لیست یک هفته قبل از انتخابات به مردم جهت شناسایی اصلاح طلبان واقعی توسط خویش را خورده، در این راستا خاطرنشان می سازد اولا آقای جعفرزاده چه تصوری از مقام و جایگاه خود و احتمالا عیار اصلاح طلب شناسی داشته که بیش از ٣۶ فرد اعم از نمایندگان هزینه داده احزاب اصلاح طلب و اشخاص حقیقی حاضر در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را حامل چنین خصیصه ای نمیداند؟ ثانیا چرا ایشان گله اصلی و حالا دیگر فریاد نگرانی عجیب فعلی حضرتشان را به مردم نمی فرمایند که احتمالا به خاطر عدم رای آوری و عدم حضور یکی از بستگانشان در لیست امید اصلاح طلبان میباشد نه چیز دیگر!! ثالثا ظاهرا ایشان فراموش کرده اند که به برکت رای و اهتمام همین اعضای فعلا مغضوب شورای اصلاح طلبان ردای سرلیستی امید در انتخابات مجلس گذشته و رای خیره کننده ٩٠هزار نفری را به تن کرده است!! حتما ما فراموش نکرده ایم که سرلیست امیدمان! با بدعهدی و به جای همراهی با فراکسیون امید و رای منطقی به ریاست مجلسی دکتر عارف، با اجتهاد به سمت مقابل این جریان شتافت! آقای جعفرزاده چگونه دیروز اعضای شورای اصلاح طلبان را نخبه و احتمالا امروز تمامیت خواه و مستحق بازبینی تعریف اصلاحات و محمل ایراد تاسف می پندارند؟
٣-خوشحالم فردی که تا دیروز با تصویر احمدی نژاد در تبلیغات مجلس نهم راه به مجلس یافت آنقدر گفتمان اصلاح طلبی در او اثر کرده که حالا اصلاح طلبان تشکیلاتی و هزینه داده را متهم به اشتباه میکند! هرچند که همچنان بسیارانی چون من در انتظار اعلام صریح اصلاح طلب بودن یا نبودن جناب جعفرزاده ایم!!! خداوند فضای اعتدال را مستدام دارد چه آنکه خیلی ها دیگر تحمل چرخش ناگهانی جعفرزاده یا جعفرزاده ها را ندارند!
۴-نقد به شورای اصلاح طلبان طبیعی و لازم است و اصلا آسیب شناسی از فردای انتخابات در دستور کار بوده و در حال طی مسیر است. چه بسا حقیر نیز از اشتباه در کنشهای قبلی و آتی مصون و بری نبوده و اتفاقا چنین ادعایی ندارم. لیک مشفقانه عرض میکنم جناب جعفرزاده دوران پدر خواندگی و رایزنی با چند چهره معدود اصلاح طلب (حتما محترم) به اتمام رسیده، حرفی هست در مسیر و کانال خود بیان کنید واز داد و فریاد “وأی بردند بردند” دست بردارید.
۵-از بزرگان حاضر در مجموعه اصلاح طلبی استان دعوت کرده بدون مصلحت سنجی و بیم هزینه های بعدی، در راستای دفاع از کیان اصلاح طلبی استان پاسخی مستدل و در خور، به منظور تنویر افکار عمومی به فرمایشات سرلیست امید در انتخابات مجلس گذشته دهند!
امیدوارم این چند سطر انتقادی زمینه غضب همیشگی جناب جعفرزاده و دستاویز بغض برخی وابستگان و هواداران جدید و متعصب! ایشان را بیش ازپیش فراهم نسازد!
“نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد”

ایّام عزت مستدام  
علیرضا سحرخیز   
یک اصلاح طلب  

جستجو کنید ...