قوانین جمهوری اسلامی ایـران

صفحه نخست » قوانین

قانون چک

قانون چک
ماده 1 (الحاقي 11ˏ08ˏ1372)- انواع چك عبارت است از: 1 - چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. 2 - چك تأييد شده، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود. 3 - چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به …
ادامه مطلب

جستجو کنید ...