قوانین جمهوری اسلامی ایـران

صفحه نخست » قوانین

قانون آيين دادرسي كيفري

قانون آيين دادرسي كيفري
دادگاه‌های عمومی و انقلاب کتاب دوم - در امور کیفری کلیات ‌ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌ تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است. ‌ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌ اول …
ادامه مطلب

جستجو کنید ...