قوانین جمهوری اسلامی ایـران

صفحه نخست » قوانین

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده ۱ - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. تبصره - در …
ادامه مطلب

جستجو کنید ...